Om Runemo

Runemo ligger vid Voxnan cirka 4 km. öster om centrala Alfta och cirka 15 km. väster om Bollnäs. Runemo har omkring 300 invånare.

Länge bestod Runemo av 2 hemman Runemo 1 Olols och Runemo 2 Västgårds. En stor del av det som i dag är Runemo hörde till Kyrkbyn. Vilket gör att många fastigheter i byn fortfarande har beteckningen Alfta Kyrkby. Det fanns även soldater, hantverkare och husmän i byn. I slutet av 1700-talet bildades flera nya gårdar genom avsöndringar från hemman i Runemo och Kyrkbyn. Vid laga skiftet på 1880-talet flyttades 3 gårdar hit från Kyrkbyn.

Vid det förra sekelskiftet förändrades byns karaktär kraftigt, då järnvägen drogs genom Runemo. Järnvägen bidrog till att Runemo Sågverks AB bildades. Sågen hörde till de största i Hälsinglands inland. Under sågverkets storhetstid byggdes kasernerna och ett stort antal egna hem. När sågen brann 1946, var det ett hårt slag för Runemo. Nefab etablerades på sågverksområdet 1951. I början fanns även andra företag på området. T.ex. Runemo Träindustri (sågverk) och Edsbyns Trä och sportindustri (Malmströms) Nefab är i dag kommunens största industri.

I början av 1980-talet byggdes villorna på Åkroken och Nybyggarvägen.
1992 byggdes den nya skolan, där disponentvillan tidigare fanns.
En tid fanns det 4 livsmedelsaffärer i byn. Nu finns ingen kvar. Det fanns också 2 caféer, mejeri, bageri och hattmodist bl.a. i byn.